Akce

Konference Angažmá! - 14. 11. 2011

Dne 14. listopadu 2011 se v Ústí nad Labem konala česko-německá konference Angažmá!, která se věnovala dobrovolnické práci v České republice a v Německu. Pořadateli byli Weiterdenken – Nadace Heinricha Bölla v Sasku (https://www.weiterdenken.de) a Collegium Bohemicum, o.p.s. (https://www.collegiumbohemicum.cz). Konferenci podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Jedním z odpoledních worshopů bylo setkání s názvem „Dobrovolníci v krizových situacích – Větší propojení v příhraničním regionu“. Zde se svým příspěvkem vystoupily kpt. Mgr. Jana Majzlíková a mjr. Ing. Kopecká, příslušnice Hasičského záchranného sboru, a Bc. Lešková, zástupkyně PANELU humanitárních organizací města Ústí nad Labem. Workshop moderovala Mgr. Černá, jejíž příspěvek zazněl v úvodu celé konference.

Ke stažení:
Černá - Dobrovolnictví v České republice
Jiránek - Legislativní rámec dobrovolnické služby
Kopecká - HZS a Panel humanitárních organizací
Majzlíková - Kontexty spolupráce při neštěstích a katastrofách
Informační materiál
Program akce

Mezinárodní konference o dobrovolnictví v Praze – 22. 6. 2011

V rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 se v Praze konala mezinárodní konference s názvem „Voluntarily across the Border: Volunteering as a Tool for Connecting and Enriching Neighboring Border Communities in Central Europe / Dobrovolně přes hranice: Dobrovolnictví jako nástroj pro propojování sousedících příhraničních komunit“. Jednacím jazykem byla angličtina. Hlavním cílem konference bylo podpořit vznik nových příležitostí pro mezinárodní (přeshraniční) dobrovolnictví se zaměřením na rozvoj spolupráce místních komunit v sousedících příhraničních regionech střední Evropy.

Kpt. Mgr. Jana Majzlíková, psycholožka HZS ÚK, vystoupila s příspěvkem o systému humanitární a psychosociální pomoci v případě mimořádných událostí a krizových situacích na Ústecku a Děčínsku. V závěru zmínila projekt Víme o sobě v příhraničí / We know each other here at the border, který vede Mgr. Lenka Černá, ředitelka Dobrovolnického centra, o.s. Cílem projektu je setkání zástupců Euroregionu Labe a PANELU humanitárních organizací města Ústí nad Labem, sdílení informací, zkušeností a vytvoření nových kontaktů.

Ke stažení:
Prezentace a ostatní materiály
Majzlíková - The PANEL of Humanitarian Organizations in the Usti Region

II. regionální worskhop Víme o sobě? - 4. 11. 2010

Povodňové události byly zvoleny jako hlavní téma v panelové diskuzi I. regionální konference i navazujícího pracovního setkání v roce 2010. Dne 4. listopadu 2010 se na Krajském úřadě v Ústí nad Labem odehrál workshop Víme o sobě II s podtitulem Humanitární a psychosociální pomoc při mimořádných událostech a hromadných neštěstí. Praktickým výstupem byla práce na Dokumentu o PANELU. Účastníci přinesli konkrétní a praktické připomínky pro materiál, ve kterém se občané a organizace dozvědí o možnostech využití a zapojení se do PANELU.

Ke stažení:
Pozvánka s programem

Zahájení II. regionálního workshopu Víme o sobě?, který se konal 4. listopadu 2010 na Krajském úřadě Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, foto: V. Polák
Zahájení II. regionálního workshopu Víme o sobě? foto: V. Polák


I. regionální konference Víme o sobě? - 4. 9. 2008

I. regionální konference Víme o sobě?, která proběhla dne 4. září 2008 v Ústí nad Labem měla podtitul Mimořádná událost - pomáháme sami a dokážeme to i spolu? Smyslem této konference bylo tedy setkání lidí a organizací zapojených v pomoci druhým v průběhu a po mimořádných událostech. Cílem bylo zmapovat ústecký svět pomáhajících organizací, „vědět o sobě“ a podpořit vědomí, že pomáhání při a po mimořádných událostech je týmovou spoluprací. Povodně byly hnacím motorem nejen pro organizovaní krizové pomoci v České republice, ale i na Ústecku. Povodňové události byly tedy zvoleny i jako hlavní téma v panelové diskuzi, které se aktivně zúčastnili nejen přednášejících, ale i ostatní účastníci konference.

Ke stažení:
Pozvánka
Program
Zápis


Zahájení I. regionálního workshop Víme o sobě? foto S. Moravec

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena. Správce stránek: Viktor Nečas (mscck-trmice@seznam.cz)