Cíle a poslání

Poslání

Posláním PANELu je sdružovat a koordinovat činnost osob a organizací při zlepšování připravenosti obyvatelstva na výskyt mimořádné události a poskytování pomoci při odstraňování jejích následků.

Členové PANELu se hlásí ke Standardům krizové psychosociální pomoci zaměřené na proces a výsledek (2010) a pracují podle etického kodexu pomáhajících profesí.

Cíle:

  • koordinace činnosti nevládních organizací a dobrovolníků na území města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje,
  • zabezpečení úkolů krizového štábu města a kraje při řešení mimořádné události
  • zabezpečení systému funkční a efektivní spolupráce osob a organizací nejen při přípravě na mimořádné události, bezprostřední pomoci na místě, ale i při odstraňování následků mimořádných událostí,
  • spolupráce se státní správou, místní samosprávou a dalšími organizacemi,
  • podpora vzniku regionálních komunitních týmů,
  • spolupráce s již existujícími týmy s republikovou nebo místní působností,
  • poskytování psychosociální, zdravotnické a humanitární pomoci, krizové intervence, duchovní činnosti apod. dle zaměření jednotlivých organizací,
  • podpora organizace finančních a materiálních sbírek ve prospěch zasažených území,
  • vzdělávání laické i odborné veřejnosti,
  • příprava propagačních a informačních materiálů,

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena. Správce stránek: Viktor Nečas (mscck-trmice@seznam.cz)