Nejlepší papírník

VYHLAŠUJÍ

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO PAPÍRNÍKA

    

 

název projektu: Soutěž a nejlepšího PAPÍRNÍKA („Podpora mimoškolních aktivit žáků ZŠ Trmice v rámci environmentální výchovy“)

 

anotace projektu: Projekt „Soutěž o nejlepšího PAPÍRNÍKA“, který pořádá Místní skupina ČČK Trmice ve spolupráci se Základní školou Trmice, má za cíl finančně podpořit mimoškolní aktivity žáků ZŠ Trmice, a to formou soutěže ve sběru tříděného papíru. Touto formou se zároveň podpoří znalost a orientace žáků v environmentální výchově. Soutěží mezi sebou celkem tři skupiny, I. stupeň, II. stupeň a pedagogický sbor školy. Vítěz z každé skupiny, tedy ten, kdo za dané období dokáže vytřídit a k soutěži přinést nejvíce papíru, obdrží malou hodnotnou cenu. Celkový finanční výnos z projektu bude věnován na mimoškolní aktivity žáků ZŠ Trmice (školní kroužky), které zároveň slouží jako prevence sociálně-patologických jevů žáků.

cílová skupina: žáci I. a II. stupně ZŠ Trmice

místo konání projektu: ZŠ Trmice

dlouhodobý přínos projektu:

  • finanční podpora mimoškolních aktivit žáků ZŠ Trmice
  • environmentální výchova žáků ZŠ Trmice

 

doba trvání projektu: duben – červen 2012

dlouhodobá udržitelnost projektu: Projekt finančně podpoří mimoškolní aktivity žáků ZŠ Trmice, které při škole slouží jako prevence sociálně-patologických jevů. Zároveň se tak žáci soutěživou formou seznámí s environmentální výchovou.


(mediální partner projektu)

 

 

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena. Správce stránek: Viktor Nečas (mscck-trmice@seznam.cz)