Jak se stát členem

  • Kontaktovat koordinátorku PANELU humanitárních organizací města Ústí nad Labem.
  • Koordinátorkou pro roky 2012-2013 je Mgr. L. Černá, (tel.: +420 475 216 684, e-mail: dcul@seznam.cz)
  • Poskytnout své kontaktní a zřizovací údaje pro potřeby PANELU a aktivně se účastnit jednání PANELU.

  • PODMÍNKY SPOLUPRÁCE S PANELEM:
  • Souhlas se zpracováním kontaktních a osobních údajů.
  • Aktivní účast na zasedáních, spolupráce při řešení mimořádných událostí a krizových stavů.
  • Závazek spolupracovat, informovat, vyhodnocovat.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena. Správce stránek: Viktor Nečas (mscck-trmice@seznam.cz)