Sponzoři

 Sponzorování Místní skupiny ČČK Trmice

Protože MS ČČK Trmice se jako nezisková, dobročinná a humanitární organizace při svých aktivitách neustále potýká s nedostatkem finančních zdrojů, budeme rádi, když se rozhodnete Vy nebo Vaše firma sponzorovat naší činnost nebo naše konkrétní projekty.

Co můžeme nabídnout:
- umístění loga Vaší firmy na naše webové stránky a link Vaší webové adresy
- prezentaci Vás nebo Vaší firmy/loga na akcích pořádaných MS ČČK Trmice
- vyškolení Vás nebo Vašich zaměstnanců v poskytování první pomoci

V případě Vašeho zájmu o spolupráci s MS ČČK Trmice nás prosím kontaktujte na našem e-mailu: 
mscck-trmice@seznam.cz 
(bankovní spojení: 229338915/0300)

Daňové zvýhodnění dárců
Fyzická osoba
- § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu
- od základu daně mohou FO odečíst hodnostu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdraňovacím období nepřesáhne 2 % ze základu daně z příjmu anebo činí alespoň 1.000,-. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Právnická osoba
- § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu
- od základu daně mohou PO odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně (tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání).

Společnost Český červený kříž je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které získá, tak mohou být v nesnížené výši využity na aktivity společnsoti

DĚKUJEME VŠEM NOVÝM I STÁVAJÍCÍM SPONZORŮM ZA PODPORU

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena. Správce stránek: Viktor Nečas (mscck-trmice@seznam.cz)