Místní skupina ČČK Trmice
Thomayerova 2, 400 02 Ústí nad Labem

Proč byla založena

 • kriticky nedostatečné znalosti české veřejnosti v problematice poskytování první pomoci
 • nedostatečné množství kvalitních zdravotníků na akcích veřejného charakteru (vyjma ZZS)

 Náplň činnosti: hlavní cíle

 • Výuka první pomoci: školení laické předlékařské první pomoci (PNP) pro děti všeho věku (předškolní, školní), mládeže, dospělé či zaměstnance (úřadů, škol, podniků aj.), a to vše v souladu se Standarty první pomci (vydal Úřad ČČK) a ERC a ILCOR (Guidelines 2005)
 • Zdravotnické dozory: vlastními vyškolenými zdravotníky zajišťujeme zdravotniké dozory (hromadné společenské, kulturní nebo sportovní akce) 
 • Příprava na nouzové stavy: školení PNP, Mezinárodního humanitárního práva, soustavné vzdělávání našich členů a dobrovolníků (nezbytná teorie, podstatná praxe), a další naše aktivity budou směřovat mj. ke zvýšení přípravenosti na mimořádné události, nouzové stavy nebo katastrofy (hromadná neštěstí, povodně, průmyslové havárie aj.)
 • Sociální činnost: rozvíjíme vlastní projekty mimoškolních volnočasových aktivit pro děti (předškolní, školní), ale také akce pro dospělé v rámci prevence zdraví, úrazů a kriminality (nabídku neustále rozšiřujeme a zkvalitňujeme)
 • Publikační činnost: připravujeme vydání vlastních brožurek (publikací) týkajících se témat našich činností
 • Spolupráce se subjekty IZS

Úspěšnost hlavních cílů je úměrně závislá na

 • podpoře (veřejnosti, státní správy a samosprávy, sponzorů)
 • spolupráci (veřenosti, IZS)

Členové místní skupiny jsou

 • kvalifikovaní zdravotníci ČČK (minimálně ZZA)
 • ostatní (dle svých momentálních znalostí a dovedností)

 Odbornost členů místní skupiny je neustále

 • doplňována (dle nejnovějších poznatků moderní medicíny)
 • prověřována (akce IZS, soutěže ČČK, zdravotnické dozory)

 

Vybavení je průběžně doplňována podle finančních možností místní skupiny

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena. Správce stránek: Viktor Nečas (mscck-trmice@seznam.cz)