KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
Místní skupina Českého červeného kříže V Trmice

Právní forma:
občanské sdružení

Adresa:
Thomayerova 2, 400 01 Ústí nad Labem

Registrace:
Oblastní výkonná rada ČČK Ústí nad Labem, Registrační list ze dne 26. února 2009
IČO: 720 26 391

Působnost:
město Trmice (+ okres Ústí nad Labem)

Účet:
229338915/0300
Československá obchodní banka, a. s. (Poštovní spořitelna)

Kontakty:
Viktor Nečas (předseda)
+ 420 739 429 332
mscck-trmice@seznam.cz

Ing. Radek Kobylák (jednatel)
+ 420 721 408 034
kobylak.mscck-trmice@seznam.cz

Mgr. Lenka Kozelková (pokladní)
+ 773 484 202
kozelkova.mscck-trmice@seznam.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena. Správce stránek: Viktor Nečas (mscck-trmice@seznam.cz)