Cvičení s SDH Stebno

11.11.2012 10:19

Druhá listopadová sobota byla pro zdravotníky ČČK Trmice ve znamení součinnostního cvičení s SDH Stebno. Námětem cvičení, které se tentokrát uskutečnilo na strmých zalesněných svazích u podlešínské vyhlídky, byl pád a zranění rogalisty, který zůstal zaklíněný v korunách stromů, a zranění druhé osoby, která se pokusila rogalistu sama vyprostit.

Zdravotníci ČČK Trmice byli "zalarmováni" velitelem SDH Stebno ve 14:51, v 15:20 se již dostavili na smluvené místo (hasičská zbrojnice SDH Stebno - Podlešín) v počtu 1 + 3. Odtud následoval přesun na místo zásahu, na podlešínskou vyhlídku (15:30). Zde byla zjištěna závažnost zásahu a uděleny rozkazy. Hasiči z SDH Stebno se pomocí lanové techniky slanili k poraněným osobám a identifikovali typy a závažnost poranění:

  • 1. poraněný (rogalista): zlomená levá dolní končetina
  • 2. poraněná: podezření na poranění páteře + krvácející poranění na levém spánku

Následně se k postiženým slanili 2 zdravotníci ČČK Trmice (15:40-45), kteří za pomocí technické první pomoci od hasičů, poskytli předlékařskou první pomoc. Velitelem zásahu byla určena priorita pro vyproštění těžce poraněné osoby z místa nehody, a to za pomoci scoob rámu, vakuové matrace a krčního límce. Kvůli náročnosti terénu byl scoob rám přivázán na lano, a společnými silami hasičů a zdravotníků byla poraněná osoba ze srázu vyproštěna (16:16). Zde byla opětovně vyšetřena zdravotníky ČČK Trmice a následně předána do péče ZZS (pouze fiktivně).

Mezitím, co byla 2. poraněná osoba vytahována, ostatní hasiči a zdravotníci pracovali na vyproštění méně zraněného rogalisty. Po vyproštění ze stromu mu byla poskytnuta předlékařská první pomoci zdravotníky ČČK Trmice, a to fixace zlomené levé dolní končetiny pomocí vakuové dlahy. Následoval transport rogalisty za pomocí lanové techniky ze srázu směrem nahoru. Zde byl zraněný rogalista předán k opětovnému vyšetření do rukou zdravotníků ČČK Trmice (16:31). Následovalo předání do péče ZZS (pouze fiktivně).

Celá akce trvala 70 minut, a byla ukončena již za šera, a to v 16:40. Následoval přesun hasičů a zdravotníků zpět do hasičské zbrojnice SDH Stebno (Podlešín), kde následovalo zhodnocení celé akce z pohledu velitele zásahu (SDH Stebno) a velitele zdravotníků (ČČK Trmice). Smyslem celé akce bylo prověřit fyzickou, psychickou ale i technickou připravenost jak hasičů, tak i zdravotníků. Celkové hodnocení akce vyznělo pro obě dvě zasahující složky kladně. Zjištěné nedostatky, hlavně technické, budou sloužit jako podklad při dovybavování obou skupin.


(fotogalerie)

Omluvte prosím, sníženou kvalitu fotografií...

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena. Správce stránek: Viktor Nečas (mscck-trmice@seznam.cz)