Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

  • Norma schválena: usnesením VR ČČK č. 237/2000 dne 12. prosince 2000 + usnesením VR ČČK ze dne 28. listopadu 2006
  • Určeno pro: pedagogické pracovníky
  • Rozsah školení: 20 hodin (9,5 h teorie + 10,5 h praxe)
  • Délka platnosti: 4 roky
  • Forma ukončení školení: písemný test
  • Účastník školení obdrží: průkaz o absolvování školení
  • Povinné doškolení: 1x za 4 roky (4 h)
  • Využití absolventů: zdravotník ve školském zařízení, na školních výletech
  • Návazné školení: ZZA (40 h), DOS (57 h)
  • Specifika: ČČK jako jediný v ČR obdržel 11. února 2000 Evropský cerfitikát pro první pomoc

 

  Téma Teorie (min) Praxe (min) Celkem (min)
1. Zabezpečení místa nehody 30 - 30
2. Transport zraněného 30 90 120
3. Kontrola životních funkcí 20 40 60
4. Zvládání masivního krvácení 60 60 120
5. Pacient v bezvědomí 30 60 90
6. Zraněný s dýchacími obtížemi 20 30 50
7. Srdeční zástava 30 90 120
8. Postižený se srdečním záchvatem 20 20 40
9. Vážnější spáleniny a krvácející rány 30 60 90
10. Poranění pohybového aparátu 60 180 240
11. Záchvatovité stavy 60 - 60
12. Cizí tělesa v ráně 60 60 120
13. Křečovité stavy 30 - 30
14. Intoxikace 30 - 30
15. Tepelná a chemická poranění 60 - 60
16. Znalosti o ČK a ČP 30 - 60 - samostudium
  Celkem minut 540 690 1.230
  Celkem hodin 9,5 10,5 20

 

Diskusní téma: - pro pedagogy

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena. Správce stránek: Viktor Nečas (mscck-trmice@seznam.cz)